وزنه بردار زن ترکیه صاحب مدال طلا شد

وی در وزن 64 کیلو موفق به کسب مدال طلا گردید

وزنه بردار زن ترکیه صاحب مدال طلا شد

برفین آلتون وزنه بردار زن ترکیه در مسابقات وزنه برداری جوانان و زیر 23 سال که با میزبانی رومانیا برگزار گردید، در وزن 64 کیلو موفق به کسب مدال طلا شد. 

آلتون که در مسابقات قهرمانی در بخارست شرکت نمود، در وزن 94 کیلو مدال برنز، در دو ضرب در وزن 118 کیلو مدال طلا و در مجموع در وزن 212 کیلو قهرمان اروپا شد. 

نورای لونت که در همان وزن رقابت کرد، در یک ضرب با 95 کیلو مدال نقره ، در دو ضرب با 115 کیلو مدال برنز و در مجموع در 210 کیلو نیز مقام دوم اروپا را بدست آورد. 

در پایان پنجمین روز مسابقات ، تعداد مدال ورزشکاران ملی به 31 مدال از جمله 11 مدال طلا ، 8 مدال نقره و 12 مدال برنز رسید. اخبار مربوطه