گسترش روابط تجاری مهم‌ترین هدف سفر اردوغان به صربستان

در سفر رسمی اردوغان به صربستان سرمایه گذاری شرکت‌های تورک و اقدامات لازم جهت گسترش روابط تجاری دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت

erdogan sirbistan2.jpg
erdogan sirbistan3.jpg
erdogan-vucic.jpg

در سفر رسمی اردوغان به صربستان سرمایه گذاری شرکت‌های تورک و اقدامات لازم جهت گسترش روابط تجاری دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت

در سفر رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به صربستان که دیروز آغاز شد نشست اقتصادی تورکیه-صربستان برگزار شده و سرمایه گذاری شرکت‌های تورک و اقدامات لازم جهت گسترش روابط تجاری دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صربستان به دلیل انجام تجارت بدون گمرکی با کشورهای اتحادیه اروپا، حوزه بالکان، تورکیه، روسیه و قزاقستان به پایگاه تولیدی شرکتهایی که خواهان سرمایه گذاری برای انجام صادرات کالا هستند، تبدیل میشود.

امکان گسترش سرمایه گذاری و تجارت میان تورکیه و صربستان به ویژه در بخش های نساجی، موترسازی، کشت وزراعت، مواد غذایی، ساختمانی و توریزم وجود دارد.

بر اساس داده های وزارت تجارت و اداره آمار تورکیه انتظار میرود صربستان که 7 میلیون تن جمعیت دارد امسال طبق گزارش صندوق بین المللی پول 3.5 فیصد رشد اقتصادی داشته باشد.

این در حالی است که طی دوره 5 ساله میان سالهای 2014 تا 2018 حجم تجارت خارجی تورکیه و صربستان به 4.7 میلیارد دالر ارتقا یافت. در این دوره 3.2 میلیارد دالر صادرات به صربستان صورت گرفت و 1.5 میلیارد دالر کالا از صربستان وارد تورکیه شد.

بایرام آق‌گل، رئیس شورای کار تورکیه-صربستان سازمان روابط خارجی در ارزیابی سفر قریب الوقوع به صربستان اظهار داشت که هدفمان رسیدن به حجم تجاری 2 میلیارد دالری در کوتاه مدت، 5 میلیارد دالری در گام بعدی و 10 میلیارد دالری در بلند مدت است.

وی تصریح کرد: هردو کشور برای منطقه بالکان حائز اهمیت هستند. با اتمام شاهراه صربستان-بوسنیا و هرزگوینا انتقال کالا تسهیل شده و سرمایه گذاران به مناطق بیشتری دسترسی خواهند یافت.

وی با اشاره به انجام تهداب ساخت این شاهراه همزمان با سفر اردوغان به صربستان، خاطرنشان کرد که آن یکی از پروژه‌های بزرگ تورکیه در منطقه است. به گفته آق‌گل در این سفر برخی کارخانه هایی که طی 2 سال گذشته در این کشور تاسیس شده اند افتتاح خواهند شد. این پروژه ها امکان استخدام حدود 2 هزار تن را فراهم میکنند.اخبار مربوطه