سخنرانی مهم اردوغان در مجلس ملی کبیر تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه درمراسم افتتاحیه یی سال جدیدبیست وهفتمین دور قانونگذاری مجلس ملی کبیر تورکیه سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کرد

سخنرانی مهم اردوغان در مجلس ملی کبیر تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه درمراسم افتتاحیه یی سال جدیدبیست وهفتمین دور قانونگذاری مجلس ملی کبیر تورکیه سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کرد

اردوغان در سخنان خود گفت : تورکیه در زمینه ایجاد منطقه امن در سوریه  تحمل حتی یک روز برای اتلاف وقت را ندارد .

رئیس جمهور تورکیه به بحران سوریه اشاره کرده و اعلام داشت : ما البته که متوجه آزمونهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از میزبانی از حدود 3 میلیون و 650 هزار مسافر سوریه یی مقیم در داخل مرزهای خود بعلت ادامه بحران در سوریه هستیم. علاوه بر این خوب میدانیم جز تورکیه کشور دیگری وجود ندارد که متحمل یک چنین بار سنگین در مدت زمانی طولانی گردد. همچنین قصد نداریم تا از میلیونها پناهنده در خاکهای خود تا ابد میزبانی کنیم.

اردوغان در ادامه سخنان خود چنین گفت: این انسانها که حدود 8 سال است ازآنها میزبانی میکنیم، صاحب وطنی ، خانه یی و کاشانه یی متعلق به خود بودند. وظیفه ماست تا برای تامین بازگشت فوری آنها به کشور شان و تشکیل اقلیمی مناسب برای ادامه زندگی خود هستند، تلاش ومبارزه کنیم. تاکنون از جامعه بین المللی در این زمینه دعوت های بیشماری بعمل آوردیم.

رئیس جمهور تورکیه ضمن اشاره به اینکه تا بحال حدود 360 هزار پناهنده سوریه یی به مناطق امنی که تشکیل دادیم، بازگشتند تاکیدکرد: یگانه علت موجودیت مان در سوریه، تبدیل تهدیدات تروریستی متوجه به مرزهایمان به مانعی برای بازگشت پناهندگان سوریه یی مهمان در تورکیه به کشورشان می باشد. تورکیه دیگر تحمل حتی یک روز اتلاف وقت در این زمینه را ندارد. به نقطه ایی رسیده ایم که چاره یی جزادامه دادن به راه خود نداریم. در این راستا نیز منطقه امنی رابا عمق 30 کیلومتر مربع و در برگیرنده رود فرات تا مرز عراق یکجا با منبج ایجاد خواهیم کرد، در نظر داریم تا برای دو میلیون تن امکان اقامت فراهم کنیم.اخبار مربوطه