پیام تبریک اردوغان به مناسبت عید "روش آشانا"

رئیس جمهوراردوغان، به مناسبت عید "روش آشانا"به یهودیان به ویژه شهروندان یهودی تورکیه تبریک گفت

پیام تبریک اردوغان به مناسبت عید "روش آشانا"

رئیس جمهوراردوغان، به مناسبت عید "روش آشانا"به یهودیان به ویژه شهروندان یهودی تورکیه تبریک گفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، به مناسبت عید "روش آشانا" که نمود سال جدید یهودی است، پیام تبریک منتشر کرد

اردوغان ضمن گفتن تبریک به تمامی شهروندان یهودی، در پیام خود چنین نوشت: "ملت عزیزمان قرن ها بدینطرف در این سرزمین که نمادی از عشق و مداراست، با وجود تمام تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی، با تحکیم وحدت وهمبستگی بزرگترین ثروت معنوی مان، زندگی کرده اند. روزهای خاص شهروندان منسوب به ادیان مختلف، به زندگی اجتماعی ما رنگ بخشیده و سبب تحکیم دوستی و اتحاد دیرینه ما میشود. بدین وسیله به مناسبت عید "روش آشانا" راکه یکی ازمهمترین عیدهای مذهبی یهودیان است، به همه یهودیان به ویژه شهروندانمان تبریک گفته، آرزوی سلامتی دارم." اخبار مربوطه