تولید انبوه تفنگچه ملی در تورکیه

در راستای پروژه توسعه تفنگچه ملی در تورکیه، تولید انبوه انواع نیمه اتوماتیک این نوع سلاح ادامه دارد

تولید انبوه تفنگچه ملی در تورکیه

در راستای پروژه توسعه تفنگچه ملی در تورکیه، تولید انبوه انواع نیمه اتوماتیک این نوع سلاح ادامه دارد.

بخش تولید اسلحه در صنایع دفاعی تورکیه، در چارچوب پروژه تولید و توسعه سلاح های ملی، تفنگچه و تفنگ های سبک و با کارآیی بالا را تولید و در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار می‌دهد.

در همین راستا اخیرا تولید انبوه تفنگچه و تفنگ های سبک "SAR9 Mete" و "TP9 SF Mete" با موفقیت پایان یافته است.

در این زمینه، پروژه تولید و توسعه تفنگ و تفنگچه ملی که در سال 2018 آغاز شد، به دنبال تولید اسلحه هایی با استندردهای بین المللی و برتری تکنولوژیکی است که بتواند در بازار بین المللی رقابت کند. این پروژه شامل طراحی، توسعه، تولید و نگهداری بوده و باعث افزایش کارایی نیروهای مسلح خواهد شد.

شرکت سازنده این سلاح ها تاکنون بیش از 115 هزار قبضه از تفنگچه های "SAR9 Mete" و "TP9 SF Mete" را تحویل داده و پیش بینی میشود که در راستای این طرح 235 هزار قبضه نیز تولید و تحویل نیروهای امنیتی شود.

این تفنگچه ها نیمه اتوماتیک بوده و دارای 750 گرام وزن هستند.اخبار مربوطه