افزایش چشمگیر کشت بذر گیاهان بومی در تورکیه

کشت و تکثیر بذر گیاهان بومی در تورکیه از 227 هزار و 852 تن در سال 2009 به یک میلیون و 59 هزار تن در سال 2018 رسید

1255376
افزایش چشمگیر کشت بذر گیاهان بومی در تورکیه

تورخان آلتن‌تل، رئیس اتاق بورس کالای ولایت قرقلرایلی تورکیه اعلام کرد: "کشت و تکثیر بذر گیاهان بومی ما از 227 هزار و 852 تن در سال 2009 به یک میلیون و 59 هزار تن در سال 2018 رسید."

وی افزود: "حجم تجارت جهانی بذر به 50 میلیارد دالر رسیده است. تورکیه از لحاظ تولید محصولات زراعتی در سطح اروپا نخست و در جهان هفتم دارد".

رئیس اتاق بورس کالای ولایت قرقلرایلی با بیان اینکه تورکیه طی سالهای اخیر در بخش کشت و تکثیر بذر پیشرفت قابل توجهی کرده است، همچنین اظهار داشت:

"با قوانین و اصلاحات سال 2006 دوره جدیدی آغاز شد. اکنون در تورکیه 800 مرکز کشت و تکثیر بذر گیاهی از جمله 35 مرکز با سرمایه خارجی وجود دارد.

این بخش طی 10 سال گذشته در زمینه کشت، تحقیقات، تجارت، روابط بین الملل و نمایندگی نقشه راه موفقی طراحی و پیشرفت کرده و کیفیت را ارتقا داده است".اخبار مربوطه