15 تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید

درعملیات نظامی نیروی هوایی تورکیه به منطقه هافتانین در شمال عراق 15 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید

15 تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید

درعملیات نظامی نیروی هوایی تورکیه به منطقه هافتانین در شمال عراق 15 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید

در منطقه هافتانین در شمال عراق درنتیجه عملیات نظامی نیروی هوایی تورکیه به تعداد 15 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

وزارت دفاع ملی تورکیه با صدور بیانیه ایی از حملات هوایی ترتیب یافته به منطقه هافتانین در شمال عراق بشکلی هماهنگ با عملیات نظامی "پنچه" خبر داد.

در نتیجه این عملیات نظامی مواضع تسلیحاتی، پناهگاهها و انبار مهمات متعلق به سازمان تروریستی " پ ک ک " در هم کوبیده شده و 15 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

در چهارچوب عملیات نظامی نیروهای امنیتی در داخل کشور نیز دو تروریست در منطقه کوهستانی دیاربکرـ لیجه یکجا با سلاح های دست داشته یی شان از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات نظامی نیروهای امنیتی تورکیه بر علیه تروریستها در منطقه ادامه دارد.اخبار مربوطه