اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه وهمسرش امینه جهت شرکت درانتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق مستقردرمنطقه اوسکودار انداختند

اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول شرکت کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه وهمسرش امینه جهت شرکت در انتخابات شهرداری‌ استانبول آرای خود را به صندوق شماره 3300 مستقردرمکتب ابتدایی صفت‌چبی منطقه اوسکودار این شهر انداختند.

وی سپس درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:

"انتخابات شهرداری استانبول نبایدبه این صورت انجام میشد، اماباتحولات صورت گرفته وتصمیم شورای عالی مربوطه، این رویداد مجددا برگزار میشود.

شهروندان استانبول بهترین تصمیم رادراین زمینه خواهند گرفت. از مردم و مسئولان انتخابات تشکر میکنم. امیدوارم نتایج آن برای مردم خیروبرکت به همراه بیاورد".

برات آلبایراق، وزیرخزانه داری و امورمالی تورکیه وهمسرش اسرا نیزدرهمین مکتب آرای خود را به صندوق انداختند.

نامزدهای اصلی این انتخابات بنعلی ییلدریم، از حزب عدالت و توسعه و کاندیدای ائتلاف جمهورواکرم امام‌اوغلو ازحزب جمهوری خواه خلق و کاندیدای ائتلاف ملت هستند

نجدت گوکچنار، ازحزب سعادت و"مصطفی ایلکر یوجل" ازحزب وطن نیزدونامزددیگرانتخابات شهرداری استانبول هستند

سی ویک هزارو 342 صندوق برای این انتخابات تعیین شده وده میلیون و 560 هزارو 963 تن واجد شرایط شرکت درآن هستند. رای‌گیری تا ساعت 17:00 ادامه خواهد یافت

گفتنی است شورای عالی انتخابات تورکیه در ششم ماه می با قبول اعتراض حزب عدالت و توسعه نتایج رای‌گیری 31 مارچ را باطل و برگزاری مجدد آن در تاریخ 23 جون را اعلام کرد.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه