مناظره دو نامزد اصلی انتخابات شهرداری استانبول

دو نامزد اصلی انتخابات شهرداری استانبول از احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خلق تورکیه در یک مناظره زنده تلویزیونی شرکت کردند

مناظره دو نامزد اصلی انتخابات شهرداری استانبول

بنعلی ییلدریم، از حزب عدالت و توسعه و اکرم امام‌اوغلو، از حزب جمهوری خلق تورکیه به ‌صفت دو نامزد اصلی انتخابات شهرداری استانبول در مناظره زنده تلویزیونی شرکت کردند.

ییلدریم در این مناظره که به صورت زنده در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد، گفت:

"تاکنون در دوره زمامداری خود خدمات مفیدی انجام داده و ان‌شاءالله پس از 23 جون در انجام خدمات عام المنفعه از طریق اداره شهرداری استانبول برای همشهریان خویش بیشتراز گذشته مبادرت خواهیم ورزید.

اگر حزب جمهوری خلق پس از 31 مارچ با بازشماری آرا مخالفت نمیکرد این انتخابات تکرار نمیشد. حزب عدالت و توسعه خواستار تکرار انتخابات نبود.

چرا با عجله حکم کاپی‌ کردن از داده‌های شهرداری بزرگ شهر استانبول را دادید. آیا نمی‌دانستید این اقدام، جرم است؟"

امام‌اوغلو نیزبا اظهارانتقادات ووعده‌های خودبر اهمیت انتخابات 23 جون برای انتخاب شهردار استانبول تاکید کرده و گفت:

"تکرار انتخابات استانبول یک رقابت دموکراتیک و مبارزه میان 16 میلیون شهروند برای کسب حق و حقوق‌شان است."اخبار مربوطه