بدون هیچگونه تردیدی به اکتشاف گاز در مدیترانه ادامه خواهیم داد

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرد عملیات اکتشاف گاز توسط کشتی حفاری فاتح کشورمان در مدیترانه شرقی ادامه خواهد داشت

بدون هیچگونه تردیدی به اکتشاف گاز در مدیترانه ادامه خواهیم داد

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه در واکنش اقدامات تحریک آمیز بخش رو‌م‌نشین قبرس در منطقه مدیترانه شرقی، گفت: عملیات اکتشاف توسط کشتی حفاری فاتح تورکیه در مدیترانه شرقی ادامه خواهد داشت.

وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه در این باره همچنین تصریح کرد:

"علی‌رغم صدور حکم بازداشت برای کارکنان کشتی حفاری فاتح، توسط بخش روم‌نشین قبرس، فعالیت این شناور بدون وقفه ادامه دارد. تورکیه تاکنون تسلیم هیچ تهدیدی نشده و در آینده نیز نخواهد شد.

اقدامات لازم برای مقابله با نقض حقوق و امتیازات تورکیه در مدیترانه شرقی اتخاذ شده است. اجازه نقض حقوق جمهوری تورک قبرس شمالی را نخواهیم داد".اخبار مربوطه