همه یی ما شهروندان تورکیه سرنشینان یک کشتی هستیم

رئیس جمهور تورکیه با تاکید بر اینکه همه یی ما شهروندان تورکیه سرنشینان یک کشتی هستیم، ازهمه احزاب سیاسی خواستار مسئولیت ‌پذیری گردید

همه یی ما شهروندان تورکیه سرنشینان یک کشتی هستیم

رئیس جمهور تورکیه با تاکید بر اینکه همه یی ما شهروندان تورکیه سرنشینان یک کشتی هستیم، ازهمه احزاب سیاسی خواستار مسئولیت ‌پذیری گردید.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درمراسم افطاری با نمایندگان پارلمانی دوره های گذشته کشور گفت: "همه 82 میلیون شهروند تورکیه مسافر یک کشتی هستیم. مسئولیت همه گانی مان است تا ازمحافظت کرده و به مقصد برسانیم".

رئیس جمهور تورکیه در ادامه سخنان خود همچنین تصریح کرد: 

"برای ما مدیران تورکیه لازم است تا جسارت و درایتی را که مردم در 15 جولای (2016) درمقابل کودتاچیان از خود نشان دادند داشته باشیم. بناء با کمال صمیمیت از همه یی 82 میلیون هموطن خود برای اتحاد زیر چتر تورکیه دعوت می‌کنیم

رقابت سیاسی که در چارچوب اصول دموکراسی و قانون صورت می‌گیرد، نیز نه مانع این اتحاد بزرگ، بلکه عنصری برای غنای آن است. خواستار همگرایی مردم و جریانات سیاسی هستیم".اخبار مربوطه