زنان پاروزن تورک به مدال برنز اروپا دست یافتند

تیم قایق رانی چهار نفری جوانان تورکیه موفق به کسب مقام سومی مسابقات قایقرانی اروپا شد

زنان پاروزن تورک به مدال برنز اروپا دست یافتند

تیم  قایق رانی چهار نفری جوانان تورکیه موفق به کسب مقام سومی مسابقات قایقرانی اروپا شد.

تیم قایاق چهار نفره تورکیه موفق به کسب مدال برنز مسابقات قایقرانی جوانان اروپا در آلمان شد.

مسابقات قایقرانی جوانان اروپا در شهر اسن کشور آلمان برگزار و تیم قایاق چهار نفری تورکیه به مقام سوم مسابقات دست یافته است.اخبار مربوطه