سخنرانی اردوغان در مراسم 174 امین سالگرد تاسیس اداره نظم خاص عامه انقره

به کسانیکه در تلاشند تا تورکیه را به وسیله یی کریدور تروریستی به زانو در آورند، در آینده ایی بسیار نزدیک پاسخ دندان شکنی داده خواهد شد

سخنرانی اردوغان در مراسم 174 امین سالگرد تاسیس اداره نظم خاص عامه انقره

به کسانیکه درتلاشند تا تورکیه را به وسیله یی کریدور تروریستی به زانودرآورند، درآینده ایی بسیار نزدیک پاسخ دندان شکنی داده خواهد شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در مراسم گشایش ساختمان جدید اداره ریاست نظم خاص و 174 امین سالگرد تاسیس نظم خاص عامه در انقره اعلام داشت: به کسانیکه در تلاشند تا تورکیه را به وسیله کریدور تروریستی به زانو در آورند، در آینده ایی بسیار نزدیک پاسخ دندان شکنی داده خواهد شد.

رئیس جمهورتورکیه درادامه سخنان خود با اشاره به مبارزه برعلیه تروریزم گفت: آنهایی که می خواهند در بین ملت تورکیه تخم نفاق بیافگنند، دست به هر گونه توطئه چینی زدند. از تلاش های مذبوحانه خود که کار را تا ترتیب کودتای نافرجام 15 ام جولای در سال 2016 کشانیدند، نتواستند نتیجه ایی حاصل کنند. با گام هایی که بر علیه دشمنان تورکیه  برداشتیم نشان دادیم که نخواهند توانست ما را به زانو در آورند.

اردوغان افزود: به آنهایی که در تکرار سناریوهای مشابه پافشاری میکنند، پیام های جدیدی مناسب با زبان و سبک شان داده خواهد شد.اخبار مربوطه