18 مارچ روز گرامیداشت پیروزی در نبرد بحری چناق قلعه

یکبار دیگر سالگرد پیروزی بحری نبرد چناق قلعه و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم

18 مارچ روز گرامیداشت پیروزی در نبرد بحری چناق قلعه

یکبار دیگر سالگرد پیروزی بحری نبرد چناق قلعه و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم.

در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای بحری با کشتیهای مجهزجنگی انگلیس و فرانسه که میخواستند با اشغال استانبول، امپراتوری عثمانی را سرنگون کنند، درصدد عبور از تنگه چناق قلعه برآمدند. در جریان این حمله که به پیروزی نیروی بحری و اردوی عثمانی انجامید، نیروهای بحری انگلیس و فرانسه به شدت شکست خورده و عقب نشینی کردند. این نیروها به محض اینکه متوجه شدند قادر به عبور از  تنگه و دریا نخواهند شد، یک نبرد زمینی آغاز کردند. به رغم کشته شدن عده زیادی از سربازان غیور و فداکار تورک، تنگه چناق قلعه به روی دشمنان باز نشد. و بدینترتیب یکبار دیگر به دوستان و دشمنان این مرز و بوم نشان داده شد که چناق قلعه غیرقابل عبور است.

سالگرد پیروزی بحری نبرد چناق قلعه و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم.اخبار مربوطه