خانم معلمه تورک، جایزه بین المللی زنان لیدر اروپا را دریافت کرد

دیلک لیوانه لی که در شهر سامسون به صفت معلم ایفای خدمت میکند، جایزه بین المللی زنان لیدر اروپا را دریافت کرد

1159513
خانم معلمه تورک، جایزه بین المللی زنان لیدر اروپا را دریافت کرد

دیلک لیوانه لی که در شهر سامسون به صفت معلم ایفای خدمت میکند، جایزه بین المللی زنان لیدر اروپا را دریافت کرد

دیلک لیوانه لی معلم دوره ابتدایی مکتب قوم کوی  اولوسوالی چهارشنبه ولایت سامسون، جایزه بین المللی "زنان لیدر اروپا" را که از سوی پارلمان اروپا اهدا میگردد، را از آن خود نموده و طی سخنرانی اش در مراسم اهدای جوایز، با اظهار اینکه طی دوره ای که مصروف خدمت معلمی بوده است، به این نکته که همه شاگردان پتانسیلی برای معلم شدن را دارند، درک کرده است و افزود: "تنها کاری که باید انجام دهم، کشف این شاگردان و متعلمین میباشد. یافتن اینکه چگونه میتوانند به شکلی با اعتماد به نفس خود را بیان کنند."

لیوانه لی با اظهار اینکه در روستایشان روز 8 مارچ را نیز جشن میگیرند، گفت: "در روستا، به زنان و دانش آموزان باید انرژی، ایده، جسارت، استعداد برقراری ارتباط و الهام بدهید. اگر موفق به انجام این کار شوید، انسانها به شما اعتماد خواهند کرد شما را دوست خواهند داشت و ازشما پیروی خواهند کرد."

وی در رابطه با رهبری زنان، ابراز داشت: "زنان در خصوص انجام وظایفشان، دارای استعدادی طبیعی میباشند. صرفا کافی که  برای آنها اجازه دهید تا اعتمادشان جلب شود."

دکتر مینه ییلدیز که پس از دریافت دکترا از دانشگاه آزاد بروکسل، به فعالیتهایش ادامه میدهد نیز، در میان 8 بانویی که از پارلمان اروپا جایزه دریافت کردند، بود.

گفتنی است لیوانه لی در میان 50 بهترین معلمی که از سوی کمیته جایزه آموزگاران جهانی انتخاب شده بودند جای گرفته بود.اخبار مربوطه