پیشرفت تورکیه در زمینه ساخت تانک‌های راکت انداز

موسسه صنایع دفاعی تورکیه روند مدرن‌سازی تانک‌های راکت انداز را ادامه می‌دهد

پیشرفت تورکیه در زمینه ساخت تانک‌های راکت انداز

موسسه صنایع دفاعی تورکیه روند مدرن‌سازی تانک‌های راکت انداز را ادامه می‌دهد.

موسسه صنایع دفاعی وشرکت ( FNSSاز تولیدکنندگان پلاتفرم‌ وسایط زرهی) تورکیه قراردادی جهت نصب ضدتانک "اومتاس" (OMTAS) و "Kornet-E" بر تانک‌های راکت انداز امضا کرده اند.

این اقدام برای تامین سلاح‌های اردوی تورکیه انجام میگیرد. تا پایان امسال آزمایش 260 راکت انداز ضدتانک "قاپلان" و "پارس 4x4" نیز انجام و عرضه خواهند شد.

آزمایش و استفاده از راکت های ضدتانک قابل حمل و چرخ دار شرکت FNSS نیز در حال انجام است.

همچنین با همکاری شرکت راکتسان (ROKETSAN)، نصب ضدتانک اُومتاس (OMTAS) بر روی راکت اندازی که سال قبل ساخته شده و از طریق راکت "کورنت" تست و تایید شده است، طبق برنامه‌ریزی پایان یافته است.اخبار مربوطه