کشف ذخایر 3 میلیارد مترمکعبی گاز در تراکیا تورکیه

رئیس جمهور تورکیه از کشف ذخایر جدید گاز طبیعی با ظرفیت3میلیارد مترمکعب گازخبر داد

کشف ذخایر 3 میلیارد مترمکعبی گاز در تراکیا  تورکیه

رئیس جمهور تورکیه از کشف ذخایر جدید گاز طبیعی با ظرفیت3میلیارد مترمکعب گازخبر داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه  اظهار داشت، در تراکیا ذخایر جدید گاز طبیعی با 3 میلیارد مترمکعب گاز کشف شده است

اردوغان در میتینگ ادیرنه در میدان سلیمیه به سخنرانی پرداخت

اردوغان با تاکید بر اینکه افزایش بهره گیری از منابع انرژی داخلی به بالاترین سطح  و کاهش وابستگی به خارج در بخش انرژی مورد هدف است، افزود: تولید برق با استفاده از منابع داخلی در سال 2017 به میزان 45 فیصد بود. این رقم اکنون به 60 فیصد رسیده است

اردوغان ضمن اشاره به اینکه با افزایش دو برابری تولید گاز طبیعی موجود در تراکیه، ذخایر جدید 3 میلیارد مترمکعبی کشف شده است، تصریح کرد: "این رقم نیاز 10 ساله 300 هزار خانوار به گاز طبیعی را تامین خواهد کرد." اخبار مربوطه