بازدید آکادمیسین های افغان از خبرگزاری آناتولی

چندتن ازآکادمیسینهای افغانستان بامدیربخش زبانهای خارجی خبرگزاری آناتولی درانقره ملاقات کردند

1102275
بازدید آکادمیسین های افغان از خبرگزاری آناتولی

 

چندتن ازآکادمیسینهای افغانستان که جهت انجام یک سفرمشورتی به تورکیه آمده اند، با محمد اوزتورک، مدیربخش زبان‌های خارجی در مقر خبرگزاری آناتولی در انقره بازدید کردند.

محمد اوزتورک  برای این هیئت که، متشکل از دکترمصباح‌الله عبدالباقی رئیس دانشگاه سلام، دکترمحمد عاطف رئیس انجمن اصلاح وتوسعه اجتماعی افغانستان(ASSRD)، دکترشاهرخ صهیب رئوفی رئیس مرکزمطالعات استراتژیک منطقوی افغانستان (CSRS)ودکترمحمد هارون خطیبی رئیس جمعیت کمک های بشردوستانه (HAS) بودند درمورد تاریخچه، ساختاروفعالیتهای خبرگزاری آناتولی معلومات ارایه داشت.

دکترمصباح‌الله عبدالباقی رئیس دانشگاه سلام در این دیدار اظهار داشت: از شنیدن اینکه انحصار رسانه‌ای در جهان را شکسته و اخبار واقعی را بی‌طرفانه تحت پوشش قرار میدهید، بسیار خوشحال شدیم.

او همچنین با بیان اینکه در افغانستان به ویژه اخبار بخش فارسی خبرگزاری آناتولی مورد توجه مردم قرار دارد، از محمد اوزتورک بخاطر این دیدار و گفتگو ی دوستانه با آنها قدردانی کرد.اخبار مربوطه