ییلدیریم: خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستیم

ییلدیریم با تاکید بر اینکه طی دوره اخیر، هدف، توسعه روابط با قرقیزستان میباشد، اظهار داشت که تورکیه از قرقیزستان که در حال توسعه میباشد، کاملا حمایت میکند

1102411
ییلدیریم: خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستیم

 

ییلدیریم با تاکید بر اینکه طی دوره اخیر، هدف، توسعه روابط با قرقیزستان میباشد، اظهار داشت که تورکیه از قرقیزستان که در حال توسعه میباشد، کاملا حمایت میکند

بنعلی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه، ابراز داشت که خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستند.

ییلدیریم طی تماسهای رسمی اش در قرقیزستان، پس از دیدار دوجانبه با داستان بیک جمعه بیکوف همتای قرقیزستانی اش، ریاست دیدارهای میان هیئتها که در پارلمان این کشور ترتیب یافت را نیز برعهده گرفت.

وی با اظهار اینکه طی دوره های اخیر ترافیک دیدارها به شکلی فشرده میان تورکیه و قرقیزستان انجام میگردد، اعلام داشت که هدف از این دیدار، انتقال روابط قوی میان حکومتها، به مجالس این دو کشور میباشد.

ییلدیریم با تاکید بر اینکه طی دوره اخیر، هدف، توسعه روابط با قرقیزستان میباشد، اظهار داشت که تورکیه از قرقیزستان که در حال توسعه میباشد، کاملا حمایت میکند.

ییلدیریم با اشاره به اینکه تنها یک موضوع میان دو کشور مشکل ایجاد مینماید، گفت: "تنها یک مشکل که بر روابط میان تورکیه و قرقیزستان سایه افکنده است در میان است، آن نیز ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ) میباشد."

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه با تاکید بر اینکه این سازمان به شکلی موذیانه حرکت میکند، گفت: "او همانند شما لباس میپوشد، همانند شما سخن میگوید، تنها به ملت خود  خیانت میکند. با دشمنان ملتش یکی شده و بر علیه ملتش فعالیت میکند."

جمعه بیکوف رئیس مجلس قرقیزستان نیز ابراز داشت که سال 2018 در خصوص روابط میان تورکیه و قرقیزستان، سالی پربار بوده است و روسای جمهور دو کشور طی سال جاری، 4 بار با یکدیگر ملاقات کرده اند.اخبار مربوطه