رشد دارایی های خلق بانک تورکیه به 387,3 میلیارد لیره رسید

رشد دارایی های خلق بانک تورکیه در پایان سال جاری با 26.8 فیصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2017 به 387,3 میلیارد لیره رسیده است

1084501
رشد دارایی های خلق بانک تورکیه به 387,3 میلیارد لیره رسید

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی خلق بانک تورکیه رشد دارایی های آن در پایان امسال با 26.8 فیصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 387,3 میلیارد لیره؛ مجموع سپرده های این بانک نیز با صعود 23.8 فیصدی به 239,2 میلیارد لیره رسیده است.

مجموع قرضه های خلق بانک در پایان سه ماهه سوم سال جاری با 34.4 فیصد افزایش در مقایسه با پایان سال 2017 به 350,3 لیره رسید. به این ترتیب قرضه های تجارتی از جمله قرضه های مختص به شرکتهای کوچک و متوسط با 34.9 فیصد ارتقاء به 217 میلیارد لیره دست یافته است.

همچنین سهم این قرضه ها در بازار 15.2 فیصد بوده و سود خالص این بانک نیز در این بازه زمانی به عنوان 2.2 میلیارد لیره ثبت شده است.اخبار مربوطه