299 تبعه خارجی در ولایت وان دستگیر شدند

نیروهای امنیتی تورکیه 299 تبعه خارجی را که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند در منطقه ایپک ‌یولو ولایت وان دستگیر کردند

299 تبعه خارجی در ولایت وان دستگیر شدند

نیروهای امنیتی تورکیه 299 تبعه خارجی را که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند در منطقه ایپک ‌یولو ولایت وان دستگیر کردند

به گذارش آژانس خبری آنادولو نیروهای امنیتی تورکیه 299 تن از افراد خارجی را که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند در منطقه ایپک‌ یولو ولایت وان دستگیر کردند.

همچنین دو تن از ایشان نیز به اتهام سازماندهی این مهاجرت دستگیر شده‌اند.

مهاجران دستگیر شده پس از انجام جریان اداری به اداره امور مهاجرین ولایت وان انتقال داده شدند.

گفتنی است فعالیت‌های جدی نیروهای امنیتی تورکیه جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران در اینکشور ادامه دارد.اخبار مربوطه