تورکیه در صدر تولید کنندگان روغن زیتون در جهان

به رغم کاهش تولید جهانی روغن زیتون درمرحله بین سالهای 2016-2017، تورکیه در صدر تولید کنندگان روغن زیتون در جهان قرار گرفت

1010987
تورکیه در صدر تولید کنندگان روغن زیتون در جهان

بر اساس گزارش شورای بین المللی زیتون (IOC) به رغم کاهش تولید جهانی روغن زیتون درمرحله بین سالهای 2016-2017 ، تورکیه با افزایش 58 هزار تنی در صدر کشورهای که میزان تولید خود را افزایش داده اند قرار گرفت.

براساس این گزارش درمرحله بین سالهای 2016- 2017 نسبت به دوره گذشته میزان تولید روغن زیتون درکشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا کاهش یافت، این درحالی است که درتورکیه تولید آن افزایش یافت.

در این دوره تولید جهانی روغن زیتون 19 فیصد کاهش یافته و از 3 میلیون و 176 هزار و 500 تن به 2 میلیون و 588 هزار و 500 تن رسید. همچنین تولید روغن زیتون در کشورهای اروپایی نیز کاهش 25 فیصدی داشته است.

دراین برهه زمانی تولیدروغن زیتون درتورکیه 58 هزارتن افزایش یافت واز150 هزار تن به 208 هزارتن رسید. بدین ترتیب تورکیه درجایگاه دوم بیشترین تولیدکنندگان روغن زیتون درجهان قرار گرفت.

شمسی بیرقدار، رئیس اتحادیه اتاق‌های زراعت تورکیه نیز در این باره با بیان اینکه در بازار زیتون پیشرفت بزرگی تجربه کرده‌اند گفت: "در حالی که سال 2000 تعداد درختان زیتون حدود 97 میلیون و 770 هزار بود، این تعداد در سال 2017 با افزایش 79 فیصدی به 174 میلیون و 594 هزار اصله رسید".اخبار مربوطه