افزایش تعداد مسافران هوایی در تورکیه به 97.7 میلیون تن

تعداد مسافران هوایی در تورکیه طی شش ماه نخست سال جاری با 16 فیصد افزایش به 97 میلیون و 693 هزار و 685 تن رسید

افزایش تعداد مسافران هوایی در تورکیه به 97.7 میلیون تن

اداره میدانهای هوایی تورکیه (DHMİ) در گزارشی اعلام کرد: تعداد مسافران هوایی (داخلی، خارجی و تراتزیت و مستقیم) در نیمه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 16 فیصد افزایش داشته و به 97 میلیون و 693 هزار و 685 تن رسیده است.

در این گزارش همچنین آمده است:

"تعداد طیاره های که در ماه جون پرواز و نشست کرده اند در مقایسه با سال گذشته در پروازهای داخلی 1.4 فیصد افزایش داشته و به 79 هزار و 268 مورد رسیده است.

تعداد پروازهای خارجی نیز با 14.5 فیصد افزایش به 66 هزار و 244 رسیده است. ترافیک عبور از فراز (overflight) نیز با 16.8 فیصد افزایش به 42 هزار و 432 افزایش یافت. بدین ترتیب ترافیک طیاره هایی که خدمات پرواز ارائه داده اند 9 فیصد افزایش داشته است".اخبار مربوطه