ادامه آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا به مردم افغانستان در ماه رمضان

توزیع بسته های ویژه افطاری توسط آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا در افغانستان همچنان ادامه دارد.

977253
ادامه آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا به مردم افغانستان در ماه رمضان

توزیع بسته های ویژه افطاری توسط آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا در افغانستان همچنان ادامه دارد.

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه مبارک رمضان تاکنون میان 250 خانواده از اهالی شهر کابل، پایتخت افغانستان مواد غذایی سه ماهه توزیع کرد.

مصطفی بوتون مسئول آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه طی اظهاراتی اعلام کرد که کمک های بشردوستانه این آژانس در طول ماه رمضان در مناطق مختلف افغانستان ادامه و تا پایان این ماه میان 600 خانواده افغان بسته های غذایی توزیع خواهد شد.

وی همچنین گفت که این آژانس در زمینه های مختلفی در افغانستان فعالیت داشته و در نظر دارد در این ماه مبارک مراسم افطاری برای 2 هزار نفر در سراسر افغانستان ترتیب دهد.اخبار مربوطه