آژانس همکاریهای تورکیه "تیکا" در افغانستان بسته های ویژه افطاری توزیع کرد

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه میان 100 خانواده افغان بسته های ویژه افطاری توزیع کرد

آژانس همکاریهای تورکیه "تیکا" در افغانستان بسته های ویژه افطاری توزیع کرد

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه میان 100 خانواده افغان بسته های ویژه افطاری توزیع کرد

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه "تیکا" در چارچوب فعالیت های بشردوستانه خود به مناسبت ماه رمضان میان 100 خانواده از اهالی منطقه شیرپور شهر کابل، پایتخت افغانستان مواد غذایی مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان توزیع کرد.

خاله گل، یکی از نیازمندان ضمن قدردانی از تورکیه گفت: در پرتو این کمک‌ها دیگر میتوانیم روزه خود را به آسانی بگیریم.

لازم به ذکر است کمک های بشردوستانه آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در طول ماه رمضان در مناطق مختلف افغانستان ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه