اردوغان دیداری از ازبیکستان بعمل خواهد آورد

رئیس جمهورتورکیه در اجابت به دعوت شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبیکستان در روزهای بین 29 اپریل و اول می دیداری از این کشور بعمل خواهد آورد

958538
اردوغان دیداری از ازبیکستان بعمل خواهد آورد

رئیس جمهورتورکیه در اجابت به دعوت شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبیکستان در روزهای بین 29 اپریل و اول می دیداری از این کشور بعمل خواهد آورد

بنا بر دعوت شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبیکستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بین روزهای بین 29 اپریل و اول طی سفری از این کشور دیدار بعمل می آورد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این دیدار توسعه روابط دو کشور و تحولات منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار داده خواهد شد.

اردوغان در چهارچوب برنامه تاشکند، مجلس عالی ازبیکستان را مورد خطاب قرار داده و سپس همراه با شوکت میرزایف در نشست کاری صاحبان کار ترک و ازبیک شرکت خواهد جست.

اردوغان در اول ماه می درشهر بخارا نیزطی دیداری باعالمان و اندیشمندان انجا تماسهایی بعمل خواهد آورد.اخبار مربوطه