انجام دیدار کاری نهاد زیبکچی از روسیه

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد تورکیه بمنظور بررسی روابط تجاری و اقتصادی دیداری از روسیه بعمل آورد

957752
انجام دیدار کاری نهاد زیبکچی از روسیه

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد تورکیه بمنظور بررسی روابط تجاری و اقتصادی دیداری از روسیه بعمل آورد 

زیبکچی دیروز در مسکو با آلکساندر نوواک وزیر انرژی و رئیس همردیف کمیسیون بین حکومتهای ترک و روس و آلکساندر تکاچف وزیر رزاعت روسیه دیدار و گفتگو کرد.

زیبکچی که در دیدار با نوواک روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت، در مذاکرات جنبه های مثبت روابط فی مابین مور بحث و تبادل نظر قرار داده شده و در زمینه ادامه قاطعانه فعالیتهای ذیربط با حل مسائل توافق حاصل گردید.

نهاد زیبکچی در مذاکره با تکاچف نیز مراحل همکاری در عرصه کشت و زراعت را مورد بررسی قرار داد.اخبار مربوطه