سبستیان کوروز " نخست وزیر اطریش تاکنون نتوانسته است که اهمیت ترکیه را درک کند

بکیر بوزداغ سخنگوی حکومت و معاون نخست وزیر ترکیه در جریان اجلاس شورای وزیران به ریاست بنعلی ییلدریم نخست وزیر در کاخ چنقیه سخنرانی کرد

938650
سبستیان کوروز " نخست وزیر اطریش تاکنون  نتوانسته است که اهمیت ترکیه را درک کند

بوزداغ گفت : " سبستیان کوروز " نخست وزیر اطریش هنوز نتوانسته است اهمیت ترکیه را درک کند.

بوزداغ با بیان سخنان نخست وزیر اطریش مبنی بر اینکه لازم است تا به مذاکرات عضویت کامل ترکیه با اتحادیه اروپا پایان داده شود، گفت: ترکیه به روند عضویت کامل با اتحادیه اروپا اهمیت فراوانی قایل است. ترکیه علیرغم بی عدالتی ها و سیاست های دو گانه ایشان که از بدو مراجعه به اتحادیه اروپا با آنها رو برو است، صبورانه جهت دستیابی به این هدف تلاش میکند. درگذشته نیزنخست وزیران، روسای جمهور و وزرایی از کشورهای اروپایی با سخنان خود سعی کردند تا ترکیه را از این راه منصرف کنند ولی هیچکدام از آنها در حال حاضر بر سر کار نیستند ولی ترکیه به موجودیت خود ادامه میدهد ، روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا نیز ادامه دارد.

معاون نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به اینکه نخست وزیر اطریش بعلت عدم صاحب بودن به تجربه دولتی کافی نتوانسته است، اهمیت ترکیه را به حد کافی درک کند چنین گفت: دولتمردان با تجربه از اهمیتی که ترکیه برای اروپا و آینده اطریش دارد، بخوبی آگاه هستند. در اصل رهبرانی که آغاز گر روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا بودند، سیاستمداران و دولتمردان بسیار با تجربه ایی بودند که درهای اتحادیه را بر روی ترکیه گشودند. به آقای سبستیان کوروز توصیه میکنم نه با توجه به سخنان کوچه و خیابانها بلکه با توجه به گفته ها و برخوردهای سیاستمداران و دولتمردان با تجربه در رابطه با ارزش و اهمیت ترکیه تصمیم گیری کرده و سیاست های خود را توسعه بخشد.

بکیر بوزداغ ضمن اشاره به اینکه ترکیه یک کشورمتکی بربرتری حقوق بوده وازنظر اصول و ارزشهای دموکراتیک  با تایید و قبول معیارهای سیاسی کپنهاگن و ارزشهای اتحادیه اروپا لازمه های آن را بجای می آورد تاکید کرد: امروزه نژاد پرستی در اطریش به اوج خود رسیده و آقای نخست وزیر اطریش ادعاهای این افراطیون، نژادپرستان و ضد اسلامیون را در کرسی حکومت بر زبان می آورد. در آنکشورها در حالیکه مساجد متعلق به ترکها و مسلمانان به آتش کشیده شده و انسانها صرفا بخاطر داشتن نژادهای قومی و اعتقادات دینی متفاوت در معرض تهدید قرار می گیرند، بر علیه عاملان این حملات هیچگونه مجازاتی اعمال نمی شود. کسانی که به ما درس دموکراسی میدهند، اندکی به حال خود نیز توجه نمایند با این حال شان حق ندارند به ما درس حقوق و انسانیت بدهند.اخبار مربوطه