ژان کلود یانکراظهار داشت که ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه هستم

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اظهار داشت ، " من ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه هستم."

938347
ژان کلود یانکراظهار داشت که ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه هستم

ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی سخنانی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و بایکو باریسوف، نخست ‌وزیر بلغارستان پس از پایان نشست اتحادیه اروپا با ترکیه در کاخ اگزونوگراد در وارنا اعلام کرد: "من ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه هستم."

این مقام اروپایی همچنین تصریح کرد: توافق نامه مهاجران بین ترکیه و اتحادیه اروپا نتایج قابل مشاهده ای داشته و بسیار موفقیت آمیز بوده است.

یانکردر جریان سخنرانی اش با تماس در مساله با بیان اینکه، برای ما لازم است که تاروی موضوعاتی که باعث نزیک شدن ما با هم میگردد تمرکز نماییم. در حقیقت امر ما دارای مشکلات مشترک و منافع مشترکی هستیم که باید در راه آن مبارزه نموده راه حلهایی دریافت نماییم گفت: "از نقطه نظر امنیتی نیز دارای منافع ستراتیژیک مشترک میباشیم. اگر کسانی هستند که در این مورد دارای نظریه مخالف اند ولی لازم است تا مذاکرات تداوم یابد. من گرانتور تداوم مذاکرات خواهم بود."

یانکربا بیان اینکه ، میخواهد تورکیه یکی از شرکای حقیقی اتحادیه اورپا باشد ، تصریح کرد:" برای ما لازم است تا به اطراف مشترکات ستراتیژیک مان متحد گردیده، و روی موضوعاتی که باعث از هم پاشی مان میگردد، صمیمانه باهم مشوره نموده و در صدد دریافت راه حل منطقی آن تلاش داشته باشیم."

رئیس شورای اتحادیه اورپا دونالد تاکاسک نیزاز تلاشها و خدمات بی شائیبه تورکیه در مساله مهاجرین سوریه یی تقدیر بعمل آورده اظهار داشت که: " چگونگی مناسبات تورکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از بخشهای باهمین جریان عضویت اینکشوردر اتحادیه اورپا بوده است.

بایکوباربیسوف رئیس جمهور بلغارستان نیزگفت:" نظربه حوادثی که به قید رسانیدیم، الی اخیر ماه جولای مکررا در یک میان قرار خواهیم گرفت.اخبار مربوطه