اداره مکتب‌های وابسطه به گروه تروریستی فتودر افغانستان به دولت ترکیه انتقال یافت

توافقنامه انتقال مدیریت مکاتب گروه تروریستی فتو به دولت ترکیه، دیروز دوشنبه میان وزارت های معارف هردو کشور به امضا رسید

اداره مکتب‌های وابسطه به گروه تروریستی فتودر افغانستان به دولت ترکیه انتقال یافت

این در حالیست که گروهی وابسطه به سازمان تروریستی فتو در مخالفت با این تصمیم با برپایی خیمه اعتراض باعث یک سلسله تحریکات گردیدند.

ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف افغانستان هدف انتقال مدیریت مکاتب گروه تروریستی فتو به دولت ترکیه را منافع ملی ، ارج گذاری به روابط با ترکیه و بهبود کیفیت و کمیت این مکتب‌ها دانسته افزود که این کار یک روند "عادی" است.

بربنیاد این توافق، قرار است شمار این مکاتب در افغانستان از ۱۴ مکتب به ۲۸ مکتب و شمار شاگردان و متعلمین آنها نیز از ۷۰۰۰ شاگرد به ۱۸۰۰۰ تن افزایش یابد.

عصمت یلماز وزیر معارف ترکیه که طی سفری بدین مناسبت درکابل تشریف داشت در مراسم دیروزه چنین گفت: " ترکیه از افغانستان خواسته بود که مدیریت مکاتب گروه تروریستی فتورا به دولت ترکیه انتقال دهد، زیرا با اجرای این کار در کیفیت آموزش و تعداد متعلمین و معلمین افزایش رونما خواهد گردیده مکتب از متعلق بودن به یک گروه برامده متعلق به دولت و عام المنفعه میگردد. "

قبلا مدیریت این مکاتب راکه متعلق به گروه تروریستی فتو بود را موسسه "چاغ ایجوکیشنل"بر دوش داشت.

این مقام ترکی افزود که در نظام آموزشی این مکتب ها تغییر ایجاد نخواهد شد اما در نظر است تا شماری از خانواده‌های شهدا به گونه رایگان آموزش ببینند و برای شاگردان ممتاز زمینه تحصیل در ترکیه فراهم خواهد شد.

وزیر معارف ترکیه افزود که کسانی ‌که در تلاش تخریب دوستی ابدی افغانستان و ترکیه اند٬ از این مکتب ها اخراج خواهند شد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان همچنین تخفیف 20 فیصدی در هزینه های این مکاتب دریافت خواهند کرد، افزود: "بنیاد معارف آموزشی با کیفیت عالی را در افغانستان ارائه خواهد داد."

وزیرمعارف ترکیه تصریح کرد: تعداد مکاتب و آموزشگاه ها را به 28 و تعداد متعلمین و دانش آموزان را نیز به 16هزار نفر افزایش خواهیم داد.

یلماز گفت: علاوه بر این مکاتب فنی و حرفه ای جدیدی را در افغانستان افتتاح کرده و ظرفیت خوابگاه دختران و پسران را نیز افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به فعالیت های آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در افغانستان افزود: این آژانس در سراسر افغانستان 335 پروژه را مورد اجرا قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش ترکیه همچنین در پایان سخنان خود اظهار داشت: تیکا حدود 100 باب مکتب در افغانستان ساخته است که بدینترتیب کمکهای ترکیه به افغانستان ادامه خواهد یافت.

ولی این تصمیم، ماه هاست با اعتراض خانواده های دانش آموزان روبه روبه رو شده بود. پس ازچاشت دیروز بازهم، گویا کمیته خانواده دانش آموزان این مکاتب، این تصمیم را محکوم کرده و دراعتراض به آن خیمه تحصن برپاکرده بودند که از قول مقامات مسئول هردو کشور، " اینگونه برخوردها قطعااثر گذار نخواهد بود زیرا تحریک امیز بوده دارای جنبه منطقی نمیباشد."

قبلانیزبعضی از اعضای خانواده های دانش آموزان این مکاتب ادعا کرده بودند که سربازان امنیت ملی به یکی از لیلیه‌های این مکتب در کابل وارد شده و چهارتن از استادان آنان از جانب امنیت ملی افغانستان با خطاب مشکوک بازداشت شد، اما دوتن ازآنها رها شده بودند.اخبار مربوطه