اتحادیه اروپا تایید میداردکه، تامین امنیت شهروندان حق و وظیفه تورکیه است

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ما نگرانی‌های تورکیه به ویژه در مرزهای اینکشور را درک میکنیم و تامین امنیت شهروندان ساکن درمرز با سوریه٬ حق و وظیفه تورکیه است

اتحادیه اروپا تایید میداردکه، تامین امنیت شهروندان حق و وظیفه تورکیه  است

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ما نگرانی‌های تورکیه به ویژه در مرزهای اینکشور را درک میکنیم و تامین امنیت شهروندان ساکن درمرز با سوریه٬ حق و وظیفه تورکیه  است.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی در نشستی که در مجمع عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه در رابطه با عملیات شاخه زیتون تورکیه  در عفرین برگزار شد گفت: ما نگرانی‌های تورکیه  به ویژه در مرزهای این کشور را درک می کنیم. تامین امنیت شهروندان به ويژه ساکنین در مرز با سوریه٬ حق و وظیفه تورکیه  است.

موگرینی تصریح کرد: ما در همکاری هایمان با تورکیه  همیشه صادق و صریح بوده ایم. باید بپذیریم که تورکیه درحال گذر از آزمون های باورنکردنی مثل تروریزم، یک کودتای ناگهانی، بحران پناهجویان و موجودیت جنگ درمرزهایش است.

وی افزود: اتحادیه اروپا ازاین پس با تورکیه  بیشترمذاکره خواهد کرد. همه کانال های ارتباطی باز خواهد بود. ازعهده اختلاف نظرها برخواهیم آمد. سعی خواهیم کرد تا یک راه حل مشترک پیدا کنیم. ما این کار را بخاطر خودمان و همچنین مردم شریف ترک انجام خواهیم داد.اخبار مربوطه