وزیر خارجه اتریش اظهار داشت که روابط ترکیه و اتریش بهبود خواهد یافت

کارین کنیسل وزیر خارجه اتریش اعلام داشت، براین باور هستم که میتواند در روابط ترکیه و اتریش سرآغاز جدیدی تحقق بیابد

886460
وزیر خارجه اتریش اظهار داشت که روابط ترکیه و اتریش بهبود خواهد یافت

کارین کنیسل وزیر خارجه اتریش اعلام داشت، براین باور هستم که میتواند در روابط ترکیه و اتریش سرآغاز جدیدی تحقق بیابد

کنیسل در گفتگو با گزارشگر روزنامه کوریر ضمن اشاره به تنش در روابط ترکیه و اتریش اظهار داشت، روابط دو کشور برغم هر چیز قابل ترمیم میباشد.

کنیسل ضمن تاکید به اهمیت دیدار خود از ترکیه در اواخر ماه جاری، تصریح کرد، بر این عقیده هستم که تحقق بخشیدن به یک سرآغاز جدید امکان پذیر میباشد، باید دیالوگ را تشویق بکنیم، پیشرفت بدون دیالوگ امکان پذیر نیست.

وی با اشاره براینکه، مکالمات تیلفونی با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بسیار مثبت سپری شده است، گفت، از سیاحت در ترکیه همواره خشنود شده ام.اخبار مربوطه