تاکید سران کشورهای جنوب اروپا بر ضرورت همکاری با ترکیه

بیانیه اختتامیه یی چهارمین اجلاس سران کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا

886455
تاکید سران کشورهای جنوب اروپا بر ضرورت همکاری با ترکیه

براساس بیانیه اختتامیه یی چهارمین اجلاس سران کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا در روم پایتخت ایتالیا، کنترل جریان مهاجرت بزرگترین مشکل اتحادیه اروپا و مخصوصا کشورهای جنوبی آن طی سالهای آینده خواهد بود.

در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت اجرای کامل توافق‌نامه اتحادیه اروپا با ترکیه در زمینه استرداد مهاجران غیرقانونی آمده است:

"رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی باید متوازن با یکدیگر باشند. تضمین اتحاد پولی و اقتصادی برای دستیابی به رشد پایدار و متعادل ضروری است.

مدیریت جریان مهاجرت در سال‌های آینده بزرگترین مشکل اتحادیه اروپا خواهد بود. به ویژه کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا از آنجا که در مرزهای خارجی این اتحادیه قرار دارند، از مهاجرت تاثیر زیادی میپذیرند و در قبال این وضعیت بسیار نگران هستند. 

اتحادیه اروپا باید مبارزه خود با قاچاق انسان که شیوه جدید برده‌داری است را شدت بخشیده و موضوعات حقوق بشری را تضمین کند

بار دیگر بر پایبندی خود به سیاست‌های مشترک مهاجرتی و پناهنده پذیری اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت نامنظم و تشخیص دلایل اصلی مهاجرت بیش از حداز طریق گفتگو و همکاری با کشورهای مبدأ و ترانزیت، تاکید میکنیم. در خصوص تقویت همکاری با این کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی مصمم هستیم".

لازم به ذکر است که چهارمین نشست سران کشورهای جنوب اروپا موسوم به "مدیترانه" امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیکوس آناستاسیادس، رهبر بخش روم نشین قبرس و پائولو جنتیلونی، ماریانو راخوی، آنتونیو کوستا، آلکسیس سیپراس و جوزف موسکات نخست‌وزیران ایتالیا، اسپانیا، پرتگال، یونان و مالتا حضور داشتند.اخبار مربوطه