همکاری ترکیه و فرانسه جهت تقویت صلح در جهان بسیار مهم است

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: تماس ما با رئیس جمهور فرانسه درباره بسیاری از مسائل برقرار است

882294
همکاری ترکیه و فرانسه جهت تقویت صلح در جهان بسیار مهم است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبل از سفر خود به فرانسه در نشست خبری گفت: همکاری ترکیه و فرانسه جهت تقویت صلح در منطقه‌ و جهان بسیار مهم است.

وی افزود:در دیدار خود با ماکرون موضوعاتی؛ مانند اقتصاد، تجارت، صنایع دفاعی و مبارزه با تروریزم، به صفت یکی از اولویت‌های روابط ترکیه و فرانسه را بررسی قرار خواهیم کرد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد:  ماآماده گسترش همکاری خود با فرانسه در تمام زمینه‌ها، به‌ویژه صنایع دفاعی و انرژی هستیم. در این زمینه اقداماتی که برای گسترش همکاری ترکیه، فرانسه و ایتالیا در زمینه یوروسام (EUROSAM) انجام خواهیم داد بسیار حائز اهمیت است. این موضوع را امروز مجددا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اردوغان درباره دوسیه حاکان آتیلا گفت: اگر عدالت آمریکا واقعا این است، پس وای به حال دنیا! این کشور باید در طرز دید خود به عدالت تجدید نظر کند. مخصوصا که میخواهند به دنیا نیز درس عدالت بدهند.

رئیس جمهورتورکیه ضمن دادن مثالهایی در رابطه با جنجالهای امریکا پیرامون برداشتش از عدالت گفت، از منسوبین سازمان تروریستی فتو مانند اشراف میزبانی میکنند. اسناد و مدارکی را که ارسال کردیم، مد نظر قرار نمیدهند. برای همین روابط ترکیه و امریکا از موازین حقوق بین المللی عاری شده است.اخبار مربوطه