استراتژی امنیتی تورکیه عبارت از ملت، بیرق، وطن و دولت واحد میباشد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در بیانیه خویش استراتژی امنیتی تورک را بصفت" ملت، بیرق، وطن و دولت واحد " تعریف نمود

872759
استراتژی امنیتی تورکیه عبارت از ملت، بیرق، وطن و دولت واحد میباشد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در بیانیه خویش استراتژی امنیتی تورک را بصفت" ملت، بیرق، وطن و دولت واحد " تعریف نمود 

اردوغان طی سخنانی در گردهمآیی با روسای ادارات محلی در مجتمع ریاست جمهوری اظهار داشت، اقدام آنهایی که در صدد سرنگون ساختن دولت تورک و اجرای دولت موازی هستند، به مثابه کوبیدن سر خود به دیوار قدیمی استراتژی ما میباشد.

اردوغان درعطف به استراتژی امنیت ملی امریکا که دونالد ترامپ رئیس جمهور اینکشور روز قبل اعلام نمود، اظهار داشت، استراتژی امنیتی تورکیه عبارت از"  ملت، بیرق، وطن و دولت واحد " میباشد.

اردوغان گفت، بی احترامی به ملت، برادری، وحدت، بیرق و آذان ما که ارزشهای معلولین ومیراث مقدس شهدایمان میباشد، نقض استراتژی امنیتی ما محسوب میشود. دست درازی به خاکهایمان به مثابه عدول از خطوط سرخ ما ن است. شکستن دستان دراز شده بسوی ما، دینی ست بر گردن ما.اخبار مربوطه