خانم کارآفرین با خشک کردن املوک سرخ 20 فرصت شغلی ایجاد کرد

یک خانم کارآفرین ترک با خشک کردن املوک سرخ، عواید کاری خود را دو برابرکرده و برای 20 خانم دیگر نیز شغل ایجاد کرده است

862332
خانم کارآفرین با خشک کردن املوک سرخ 20 فرصت شغلی ایجاد کرد

یک  خانم کارآفرین ترک با خشک کردن املوک سرخ، عواید کاری خود را دو برابرکرده و برای 20 خانم دیگر نیز شغل ایجاد کرده است.

سمرا اونال، خانم کارآفرین ساکن شهر قویوجاق ولایت آیدین ترکیه که قبل از این در زمینه تولید و فروش میوه انجیرتازه و خشک فعالیت میکرد، موفق به خشک کردن میوه املوک سرخ با استفاده از روش طبیعی و افزایش دو برابری درآمد خود شده و برای 20 خانم دیگر نیز شغل فراهم کرده است.

این خانم کارآفرین  41 ساله که 3 فرزند دارد، در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد: "سال گذشته به همراه 20 خانم دیگر از اهالی شهر کویوجاق یک تن املوک سرخ خشک کردم و چون مورد توجه زیاد مردم قرار گرفت، امسال نیز تصمیم به افزایش این مقدار به 5 تن گرفتیم".

خانم اونال اضافه کرد: "این میوه نیز مانند انجیر 2 روز تازه میماند. همچنین گفته میشود که این میوه برای امراض روده‌‌ مفید است. میوه خشک شده را در تمام ترکیه میفروشیم. بعضا از خارج ازکشور نیز سفارش میگیریم. قصد ما فراهم ساختن فرصت شغلی برای تمام خانمان شهرمان است".اخبار مربوطه