دعوت مهم اتحادیه اروپا از ترکیه

استونیا رئیس ادواری اتحادیه اروپا، از مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه جهت شرکت در ضیافت ناهاری که در چارچوب فعالیت های شورای أمور خارجه در تاریخ 12 دسامبر ترتیب خواهد یافت، دعوت به عمل آورد

857386
دعوت مهم اتحادیه اروپا از ترکیه

استونیا رئیس ادواری اتحادیه اروپا، از مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه جهت شرکت در ضیافت ناهاری که در چارچوب فعالیت های شورای أمور خارجه در تاریخ 12 دسامبر ترتیب خواهد یافت، دعوت به عمل آورد

پس از تحرک خفیف ایجاد شده در روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا که مدتی راکد شده بود، بروکسل دعوت مهمی ازانقره به عمل آورد.

در حالی که با برگزاری نشست عالی دیالوگ حمل و نقل که با شرکت احمد آرسلان وزیر حمل و نقل دریانوردی و ارتباطات و نشست عالی دیالوگ اقتصادی که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، برای بهبودی روابط ترکیه و اتحادیه اوروپا تلاش میشود، دعوت از چاووش اوغلو در این ضیافت از جنبه سیاسی روابط  نیز بسیار حائز اهمیت میباشد.

در این نشست که توسعه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود، از وزرای خارجه دعوت به عمل آمده است.

انتظارمیرود، پاسخ ترکیه به این دعوت مثبت باشد. فعالیتها دراین راستا همچنان ادامه دارد.

گفتنی است که قبل از این ضیافت کاری، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، کمکهای ترکیه و دیگر نامزدهای عضویت در این اتحادیه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

در این زمینه به خصوص در مورد ترکیه مسائلی موجود است.

موضوع قطع کمک های مادی به ترکیه و یا بازنگری آن توسط آلمان مطرح شده و دیگر کشورهای عضو  نیز از این موضوع حمایت کرده بودند.

انتظار میرود، Johannes Hahn  عضو مسئول از مذاکرات مربوط به بسط و توسعه اتحادیه اروپا در کمیسیون این  اتحادیه به وزرای خارجه کشور های عضو در خصوص گام های بعدی و گزینه های احتمالی اطلاعات ارائه نماید.

قبل از بهار 2018 نیز انتظار میرود گام های ملموسی در این راستا برداشته شود.اخبار مربوطه