دستگیری 18 مظنون به همکاری با داعش در ترکیه

پولیس ترکیه در ادامه عملیات ضدتروریستی، 18 تن را به ظن عضویت و همکاری با گروه تروریستی داعش در ولایت آدانا دستگیر کرد

836808
دستگیری 18 مظنون به همکاری با داعش در ترکیه

پولیس ترکیه در ادامه عملیات ضدتروریستی، 18 تن را به ظن عضویت و همکاری با گروه تروریستی داعش در ولایت آدانا دستگیر کرد.

واحد مبارزه با تروریزم ولایت آدانای ترکیه، با همکاری نیرو‌های ویژه و ضد شورش پولیس، در عملیاتی همزمان به 20 مکان از پیش شناسایی شده در مناطق مختلف این ولایت، 18 منظون به همکاری با گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند.

در جریان این عملیات، 18 تن از جمله 5 شهروند سوریه یی به ظن عضویت و همکاری با گروه تروریستی داعش دستگیر شدند.

مظنونان دستگیر شده برای بازپرسی به مرکز پولیس این ولایت انتقال داده شده اند.اخبار مربوطه