ییلدیریم و میرضیایف بر تسریع همکاری های ترکیه وازبیکستان تاکید کردند

بنعلی ییلدیریم نخست وزیرترکیه وشوکت میرضیایف رئیس جمهورازبیکستان براراده مشترک درراستای تسریع همکاری های دوجانبه تاکید کردند

835505
ییلدیریم و میرضیایف بر تسریع همکاری های ترکیه وازبیکستان تاکید کردند

بنعلی ییلدیریم نخست وزیرترکیه وشوکت میرضیایف رئیس جمهورازبیکستان براراده مشترک درراستای تسریع همکاری های دوجانبه تاکید کردند

به گزارش نهاد نخست وزیری ترکیه، بنعلی یلدریم، نخست وزیرترکیه وشوکت میرضیایف، رئیس جمهورازبیکستان دردیداری که شامگاه امروزدرکاخ چراغان استانبول صورت گرفت، باردیگربراراده مشترک به منظورتسریع هرچه بیشترهمکاری های دوجانبه در تمامی زمینه ها ازجمله اقتصادی تاکید کردند.

دراین دیدار که با حضورهیئت وزیران ازهر دوکشورانجام شد، طرفین از رونق دوباره روابط دوجانبه ابراز خرسندی کردند.

میرضیایف در خلال بازدید از بخش ویژه امانات مقدس موزیم توپقاپی ضمن تشکر از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ییلدیریم را به ازبیکستان دعوت کرد.

طرفین سپس در نشست کاری گروهی از تجاران سرمایه گذار ازهردو کشور شرکت کردند.

گفتنی است این نخستین سفر رئیس جمهور ازبیکستان به ترکیه پس از گذشت 20 سال بوده و از نظر رونق روابط دو کشور و توسعه روابط دوجانبه نقطه عطفی به شمار میرود.اخبار مربوطه