رئیس جمهور ازبیکستان وارد ترکیه شد

شوکت میرضیایف در بدو ورود به ترکیه در میدان هوایی ایسن بوغای انقره مورد استقبال بکر بوزداغ قرار گرفت

834111
رئیس جمهور ازبیکستان وارد ترکیه شد

شوکت میرضیایف در بدو ورود به ترکیه در میدان هوایی ایسن بوغای انقره مورد استقبال بکر بوزداغ قرار گرفت.

شوکت میرضیایف، رئیس جمهورازبیکستان وارد ترکیه شد و درمیدان هوایی ایسن بوغای انقره مورد استقبال بکر بوزداغ، معاون و سخنگوی نخست وزیر کشور قرار گرفت.

شوکت میرضیایف، رئیس جمهورازبیکستان درنخستین دیدار خود در این سفر در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه با رجب طیب اردوغان دیدار خواهد کرد.اخبار مربوطه