تسهیلات اخذ ویزه یی ازبیکستان برای شهروندان ترکیه

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبیکستان فرمان تسهیل صدور ویزه یی یک ساله و یک‌ماهه برای شهروندان ترکیه را صادر کرد

832187
تسهیلات اخذ ویزه یی ازبیکستان برای شهروندان ترکیه

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبیکستان فرمان تسهیل صدور ویزه یی یک ساله و یک‌ماهه برای شهروندان ترکیه را صادر کرد.

بنا به اعلام کمیته دولتی توسعه گردشگری ازبیکستان، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور این کشور فرمان تسهیل صدور ویزه یی یک‌ساله و یک‌ماهه را برای شهروندان ترکیه را امضا کرده است.

این تصمیم به هدف توسعه روابط دوجانبه اقتصادی، علمی، تکنولوژیک و فرهنگی بوده و روند صدور ویزه و همچنین شرایط شهروندان ترکیه برای ورود به ازبیکستان را تسهیل خواهد کرد.

بدین ترتیب آنها خواهند توانست برای سفر کاری ظرف 3 روز در دفاتر نمایندگی ازبیکستان در خارج از این کشور ویزه یی یک‌ساله با رفت و برگشت نامحدود را دریافت کنند. ویزه یی گردشگری به ازبیکستان برای شهروندان ترکیه نیز یک‌ماهه خواهد بود.اخبار مربوطه