TRT پروژه ای تحت عنوان " مسئولیت اجتماعی " را روی دست خواهد گرفت

ایرن ضمن شرکت در یک برنامه زنده کانال تی آر تی خبرTRT HABER، در رابطه با پروژه مذکور معلومات همه جانبه ارائه نمود

829372
TRT پروژه ای تحت عنوان " مسئولیت اجتماعی " را روی دست خواهد گرفت

ایرن ضمن شرکت در یک برنامه زنده کانال تی آر تی خبرTRT HABER، در رابطه با پروژه مذکور معلومات همه جانبه ارائه نمود.

ابراهیم ایرن رئیس عمومی سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اعلام داشت، در رابطه با 10 هزار کودک مهاجر مفقود شده در اروپا پروژه ای تحت عنوان " مسئولیت اجتماعی " را مورد اجرا قرارخواهیم داد. 

ایراهیم ایرن اظهار داشت، هدف ازره اندازی این پروژه از جانب" تی آر تی ورلد سیتیزن "، درک حساسیت موضوع از سوی جامعه جهانی میباشد.

ارن با اشاره براینکه، در طول یکسال در مورد 10 هزار کودک مهاجر مفقود شده در اروپا برنامه های ویژه ای پخش خواهیم کرد، گفت، علاوه براین  در رابطه به این موضوع یک کتاب کوچک نیمه آکادمیک به چاپ رسانده ایم. این کتاب را در طول یکسال به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اردو و عربی توزیع خواهیم کرد. میخواهیم این کتاب هم در اروپا و هم در دیگر کشورها برای اداره کنندگان و کودکان نقش رهبر را ایفا نماید.  این سوژه یی نشست ما و پروژه  تی آر تی ورلد سیتیزن" TRT World Citizen " می باشد.   درر نشست تی آر تی ورلد نیز موضوعات مذکور را مورد مباحثه قرارخواهیم داد.اخبار مربوطه