اردوغان دو روز بعد به ایران سفرخواهد کرد

اردوغان در ضیافتی که به مناسب آغاز سال جدید قانون گذاری در مجلس ملی کبیر ترکیه برگزار شده بود، سخنان مهمی ایراد کرد

818317
اردوغان دو روز بعد به ایران سفرخواهد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمینه برگزاری همه پرسی غیرقانونی توسط اداره منطقه ای کرد شمال عراق در تاریخ 25 سپتامبر از آمادگی ترکیه برای هر نوع اقدامی خبر داد.

اردوغان در ضیافتی که به مناسب آغاز سال جدید قانون گذاری در مجلس ملی کبیر ترکیه برگزار شده بود، سخنان مهمی ایراد کرد.

رئیس لوی درستیزوالی اردوی ترکیه جهت بررسی تحولات مربوط به اداره منطقه ای کرد شمال عراق به ایران سفر کرده است.

اردوغان همچنین یادآوری کرد که خود وی نیز روز چهارم اکتوبر به ایران سفر خواهد کرد.

اردوغان گفت: ما باید هر لحظه برای هر نوع اقدامی آماده باشیم. که آماده هم هستیم.

حاضرینی که  در سالن ضیافت  وجود داشتند نیز در پاسخ به این سخنان اردوغان آمادگی خود را اعلام کردند.  اخبار مربوطه