تنگه ولایت استانبول بر روی ترافیک بسته شد

تنگه ولایت استانبول بر روی عبور و مرور کشتی ها بسته شد

787496
تنگه ولایت استانبول بر روی ترافیک بسته شد

تنگه ولایت استانبول بر روی عبور و مرور کشتی ها بسته شد.

اداره بنادر ولایت استانبول اعلام داشت: بعلت ادامه فعالیت های تجسس و اکتشاف زیر زمینی عبور و مرور کشتی ها از ساعت 8 و 45 دقیقه به وقت ترکیه بطور تک طرفه به تعلیق گرفته شده است.

تنگه ولایت استانبول بعلت ادامه فعالیت های تجسس و اکتشاف برای یافتن فرقان ییلدرم 17 ساله که در حین شنا در ساحل آرناووت کوی در بشیکتاش مفقود گردید، بر روی رفت و آمد کشتی ها بسته شده است.  اخبار مربوطه