فیکری ایشیق: طیاره های جنگی ملی در سال 2030 پرواز خواهند کرد

ترکیه قبل از سال 2030 بجای جنگنده های اف – 16 ، طیاره های جنگی خود را به پرواز در خواهد آورد

757652
فیکری ایشیق: طیاره های جنگی ملی در سال 2030 پرواز خواهند کرد

ترکیه قبل از سال 2030 بجای طیاره های جنگی اف – 16 ، طیاره های جنگی خود را به پرواز در خواهد آورد.

فیکری ایشیق وزیر دفاع ملی ترکیه با سربازان قوماندانی 3 امین پایگاه شکاری قونیه گردهم آمد.

ایشیق طی سخنانی در اشاره به تحولات در صنایع دفاعی ترکیه اظهار داشت، در حالیکه تا دیروز تمامی مهماتمان را از خارج خریداری می کردیم، اکنون 65 فیصد مهمات را با امکانات داخلی تولید می کنیم. هدف ترکیه تولید بیش از 85 فیصد مهمات تا اواخر سال 2019 می باشد.

وزیر دفاع ملی با تاکید براینکه، ترکیه دو هدف بزرگ و اصلی در پیش رو دارد، گفت، یکی از اهدافمان تولید طیاره های جنگی میباشد. در حال حاضر پروژه به خوبی پیش میرود. انشاالله در سال 2023 به پرواز پرتوتیپ تحقق خواهیم بخشید. قبل از آغاز سال 2030 نیز بجای طیاره های جنگی اف – 16 ، طیاره های جنگی ملی را به پرواز در خواهیم آورد.  اخبار مربوطه