یک ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در ترکیه دستگیر شد

یک راننده تریلر ایرانی به جرم حمل 86 کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه دستگیر شد

745655
یک ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در ترکیه دستگیر شد

یک راننده تریلر ایرانی به جرم حمل 86 کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه دستگیر شد

بنا به اعلام شهرداری آغری ترکیه، واحدهای بخش حفاظت گمرک، اطلاعات و مبارزه با قاچاق کالای کشور یک راننده تریلی ایرانی را هنگام عبور در مرز گور بلاق ترکیه متوقف کردند.

نیروهای ترکیه پس از توقف تریلر مذکور که از دستگاه X-ray نیز عبور کرده بود، به کمک سگ پولیس 86 کیلوگرم هروئین به ارزش 8 میلیون و ششصد هزار لیره ترک کشف و ضبط و این راننده را دستگیر کردند.اخبار مربوطه