شاخص صد صبح بورس استانبول جمعه دوم جون 2017

در بازار آزاد یک دالر امریکا به قیمت 3 لیره و 53 قروش، یورو نیز از روی 3 لیره و 96 قروش معامله شد

744280
شاخص صد صبح بورس استانبول جمعه دوم جون 2017

شاخص صد بورس استانبول روز را با 97 هزار و 365 پاینت آغاز کرد.

شاخص صد بورس استانبول دیروز را با 176 پاینت کاهش به پایان برد.

ارزش اوراق اسهام روزانه بطور اوسط صفر اعشاریه 18 فیصد کاهش یافت.

در بازار آزاد یک دالر امریکا به قیمت 3 لیره و 53 قروش، یورو نیز از روی 3 لیره و 96 قروش معامله شد.

بهره مرکب اوراق قرضه در سطح 11 اعشاریه 5 بر10فیصد سیر می کند.

در بازارهای بین المللی یک اونس طلا هزار و 267 دالر می باشد.

در بازارقپه لی چارشی استانبول یک طلای جمهوریت به قیمت 964 لیره بفروش رسید.اخبار مربوطه