رئیس جمهور ترکیه در جمع مختاران سخنرانی کرد

اگر امروزبیرق سرخ ماه وستاره دارمان برافراشته است وما درسایه آن به راحتی نفس میکشیم، مدیون قهرمانان و جانبازانمان هستیم

744228
رئیس جمهور ترکیه در جمع مختاران سخنرانی کرد

اگر امروزبیرق سرخ ماه وستاره دارمان برافراشته است وما درسایه آن به راحتی نفس میکشیم، مدیون قهرمانان و جانبازانمان هستیم

رئیس جمهورترکیه که با مختاران محلات در شهرانقره در کاخ ریاست جمهور گرد هم آمده بود، برای شهدای شیریناق و لیجه طلب رحمت کرد.

وی طی سخنانش گفت: "اگر به خاکهایمان حمله گردد، هر آنچه لازم است، انجام خواهیم داد. باید در تامین امنیت فرا مرزهایمان لحظه یی غفلت ننموده و آنرا به شکلی امن مبدل نماییم."اخبار مربوطه