کشف و صبط مقادیر زیادی اسلحه و مهمات نظامی متعلق به تروریستها در شریناق

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در شریناق مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بدست آمد

742960
کشف و صبط مقادیر زیادی اسلحه و مهمات نظامی متعلق به تروریستها در شریناق
kato, şırnak

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه که در منطقه کوهستانی کاتو در اولوسوالی بیت الشباب شریناق ادامه دارد، در 8 غار مورد استفاده از سوی سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " مقادیر زیادی سلاح و مهمات  بدست آمد.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی شهر داری شریناق ، در فعالیت های تجسسی در غارهای مذکور، خمپاره 82 میلی متری، 9 راکت انداز، دوشکا، 31 اسلحه سنگین، 467 راکت انداز،20 هزار فشنگ بیکسی و مقادیر زیادی لوازم زندگی بدست آمد.

بدین ترتیب با عملیاتی که روز 19 ام اپریل آغاز گردید، تاکنون 719 اسحله، 363 هزار و 148 قبضه مهمات ، 5 تن نیترات آمونیوم و 75 تن لوازم زندگی روز مره بدست آمده است.اخبار مربوطه