سقوط یک هلیکوپتر در شهر استانبول ترکیه جان پنچ تن را گرفت

یک هلیکوپتر در منطقه بویوک چیکمه جه شهر استانبول ترکیه با یک قله تلویزیون برخورد و سقوط کرد

سقوط یک هلیکوپتر در شهر استانبول ترکیه جان پنچ تن را گرفت

 یک هلیکوپتر در منطقه بویوک چیکمه جه شهر استانبول ترکیه با یک قله تلویزیون برخورد و سقوط کرد.
گفته میشود این طیاره حامل دو سرنشین و 5 مسافر بوده که 4 تن از این مسافرین اتباع کشور های خارجی می باشند. در نتیجه این رویداد 5 تن جان خود را از دست دادند.
لازم به ذکر است که اطفاییه به اسرع وقت به محل رویداد رسیده و وارد عمل شده است.
گمان میرود هوای غبارآلود  دلیل وقوع این حادثه باشد.اخبار مربوطه